Quỹ Cạnh tranh Giáo dục Robotics & (REC) tìm cách tăng cường sự quan tâm và tham gia của học sinh vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) bằng cách thu hút học sinh tham gia các chương trình kỹ thuật robot dựa trên chương trình giảng dạy thực hành, bền vững và giá cả phải chăng.

Bằng cách hợp tác với hơn 50 tổ chức, trường đại học và cao đẳng để cung cấp chương trình học bổng, Quỹ REC hy vọng sẽ khuyến khích sinh viên trong các chương trình của chúng tôi tiếp tục học tập và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Đặc điểm chương trình học bổng

  • Một số học bổng được cấp riêng cho những sinh viên tham gia các chương trình REC Foundation.
  • Bao gồm các học bổng chung liên quan đến STEM mà sinh viên trong các chương trình của chúng tôi có thể quan tâm.
  • Nhiều học bổng được cung cấp bởi các công ty và tổ chức và có thể được sử dụng ở nhiều trường đại học.

Quy trình chương trình học bổng

Sinh viên được khuyến khích xem qua tất cả các bài đăng và theo dõi các cơ hội học bổng cá nhân mà họ quan tâm nhất. Sinh viên cần nộp đơn trực tiếp cho từng trường cao đẳng hoặc tổ chức cung cấp đơn đăng ký.

Tìm kiếm và nộp đơn xin học bổng