Bölüm Danışmanları: Bu örnek bir yönetmelik derlemesidir. Her okul bölümü kendi ihtiyaçlarını, politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirmeye davet edilir. Özel ihtiyaçlarınıza uyacak ayarlamalar yapmanız teşvik edilir. Yönetmelikler programın anayasal direktifidir. Kesin ifadeler ve bileşenler değildir.

Bölüm ile okul arasında doğru bağlantıyı kurmak için bu yönetmeliği kopyalayabilir, düzenleyebilir ve okul adını, adresini ve iletişim bilgilerini içeren okul kırtasiye malzemesine yapıştırabilirsiniz.

Bölüm Uluslararası Robotik Onur Topluluğu ____________________________ Bölümünün Tüzüğü ____________________________kabul edildiği şekliyle. (Bunun en son sürüm olduğunu doğrulamak için tarihi girin)

 

MADDE I: İSİM

Bu bölümün adı Uluslararası Robotik Ulusal Onur Topluluğunun ____________________________ (okul adı) Bölümü olacaktır.

MADDE II: AMAÇ

Bu bölümün amacı, robotik aracılığıyla STEM bursuna yönelik coşku yaratmak, hizmet sunma arzusunu teşvik etmek, liderliği teşvik etmek ve ____________________________yaşındaki öğrencilerde karakter geliştirmek olacaktır. (okulun adı)

MADDE III: YETKİLER

Bölüm 1: Bu bölüm IRHS Tüzüğü'nün yönlendirmesi altında ve ona tamamen uygun olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu bölüm, uluslararası kuruluşla yıllık bazda aktif ilişkiyi sürdürecektir.

Bölüm 2: Bu bölüm, yıllık aidat ödeyerek ve mümkün olduğunda devlet etkinliklerine katılarak eyalet birliğinin aktif bir üyesi olarak kalacaktır, ____________________________ (ilgili eyalet Onur Topluluğu grubunun adını giriniz). (Bu seviye daha büyük organizasyonun ihtiyacına göre geliştirildiğinde.)

Bölüm 3. Bölüm danışmanına, okul müdürü tarafından verilen bölüm faaliyetlerinin yönetimini denetleme yetkisi verilmiştir.

Bölüm 4: Bölümün tüm faaliyetleri ve kararları ile ilgili nihai yetki okul müdürüne aittir. [Referans için bkz. IRHS Tüzüğü Madde IV, Bölüm 1.]

Bölüm 5: Ayrımcılık yasağı. IRHS bölümümüz, herhangi bir nitelikli aday veya üyeye karşı ırk, renk, din, soy, ulusal köken, cinsiyet ve engellilik temelinde ayrımcılığı önlemek için tasarlanmış politika ve uygulamaları sürdürmektedir. Bu ayrımcılık yapmama politikası, bölüm yönetimi ve üyelerin seçimi, disiplini ve görevden alınması da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için geçerlidir. [Not: Yerel danışmanlar, mevcut yerel ve eyalet politikalarına uygun olduğundan emin olmak için bu bölümdeki dilin dahil edilmesi konusunda müdür ve/veya okul sistemi temsilcileriyle görüşmelidir.]

MADDE IV: ÜYELİK

Bölüm 1. Bu bölüme üyelik, fakülte/yüksekokul yönetimi tarafından hak eden öğrencilere verilen bir onurdur ve burs, robotik yarışmasına katılım, hizmet, liderlik ve karakter kriterlerine dayalı olacaktır.

Bölüm 2. Bu bölümdeki üyelikler aktif, fahri ve mezun olarak anılacaktır. Aktif üyeler mezuniyet anında mezun üye haline gelirler. Mezunların ve fahri üyelerin bölüm işlerinde söz hakkı veya oy hakkı yoktur.

Bölüm 3. Uygunluk:

 1. Bu bölüme seçilmeye hak kazanan adayların ikinci, üçüncü veya son sınıfa mensup olmaları gerekir.
 2. Bu bölümde üyeliğe seçilebilmek için adayın __________________bir yarıyıla eşdeğer bir süre boyunca kayıtlı olması gerekir. (Okulun adı)
 3. Bölüme seçilmeye hak kazanan adayların 4.0 üzerinden en az 3.0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekir. [Not: Genel not ortalaması performans düzeyi bireysel bölümler tarafından yükseltilebilse de, standart yine de kümülatif not ortalaması olarak kalmalıdır. Bölümlerin genel not ortalaması standartlarının yıllık bazda değişmesine izin verilmesi önerilmez, ancak öğrencilere bu düzeyde bir akademik performansa ulaşmak için hedefler belirlemede yardımcı olmak amacıyla bu standardı sürdürmeleri ve duyurmaları teşvik edilir.]
 4. Sınıf seviyesi, kayıt ve genel not ortalaması standartlarını karşılayan adaylar, robotik yarışmalarına, hizmete, liderliğe ve karaktere olan bağlılıklarına göre değerlendirilecektir.

MADDE V: ÜYELERİN SEÇİMİ

Bölüm 1: Bu bölüme üye seçimi, müdür tarafından atanan 3 öğretim üyesinden oluşan fakülte kurulunun oy çokluğu ile yapılır. Bölüm danışmanı bu grubun bir parçası olacaktır.

Bölüm 2: Aktif üyelerin seçimi yılda bir kez öğretim yılının ikinci döneminde yapılır. [Not: Alternatif veya ek seçim dönemleri eklenebilir.]

Bölüm 3: Nihai seçimden önce aşağıdakiler gerçekleşecektir:

 1. Öğrencilerin akademik kayıtları, akademik uygunluğun belirlenmesi için incelenecektir.
 2. Akademik açıdan uygun olan tüm öğrencilere (yani adaylara) bilgi verilecek ve aday bilgi formunu doldurup daha ileri değerlendirme için göndermeleri istenecektir.
 3. Fakülteden, bölüm danışmanı tarafından sağlanan resmi giriş formunu kullanarak, akademik açıdan uygun olduğu belirlenen adayları değerlendirmesi istenecektir.
 4. Fakülte konseyi, üyelik için seçim kriterlerini tam olarak karşılayanları belirlemek için aday bilgi formlarını, fakülte girdilerini ve diğer ilgili bilgileri inceler. [Not: Yazılar, dış öneriler veya röportajlar gibi ek adımlar, yerel seçim sürecinin bileşenleri olarak buraya dahil edilebilir.]

Bölüm 4: Adaylar özel bir törenle göreve kabul edildiklerinde üye olurlar.

Bölüm 5: Bu okuldan transfer olan Uluslararası Robotik Onur Topluluğu'nun aktif üyesine, üyelik durumunu belirten resmi bir yazı verilecektir.

Bölüm 6: Bu okula transfer olan Uluslararası Robotik Onur Topluluğu'nun aktif bir üyesi, bu bölüme otomatik olarak kabul edilecektir. Fakülte konseyi, geçiş yapan üyeye üyelik koşullarını sağlaması için bir yarıyıl süre verir ve daha sonra bu üyenin üyeliğini koruyabilmesi için bu bölümdeki koşulları sağlaması gerekir.

MADDE VI: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

[Bu içeriği daha dikkatli inceleyin.]

Bölüm 1. Bu fasıl için yıllık aidat _________________olacaktır. [Not: Aidatlar bölümün zorunlu bir işlevi değildir. Aidatlar, Uluslararası Anayasa'da belirtildiği gibi, üye başına yıllık 20 ABD Dolarını aşamaz.] Aidatlar, göreve başladıktan sonraki 30 gün içinde bölüme ödenecektir.

Bölüm 2. Bu bölümün üyelik standartları ve üye yükümlülükleri açısından iyi durumda olan her üyesi, Ulusal Onur Topluluğu tarafından kabul edilen amblemi taşıma hakkına sahip olacaktır.

Bölüm 3. Bölümden çekilen, istifa eden veya görevden alınan üye, amblemi bölüme iade eder.

Bölüm 4. İyi durumda olan son sınıf üyelerine mezuniyet sırasında onur kordonlarını veya çalıntıları takma ayrıcalığı verilecektir.

[Yerel bölüm için ek üye yükümlülükleri varsa, bunlar bu makalenin ek bölümleri kullanılarak tanımlanmalıdır. Tüm üye yükümlülüklerinin tam bir muhasebesi mevcut olmalıdır ve gerektiğinde öğrenci el kitaplarında, aday paketlerinde veya üye el kitaplarında çoğaltılabilir.]

MADDE VII: GÖREVLİLER

Bölüm 1: Bölümün görevlileri başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve Tarihçi olacaktır.

Bölüm 2: Öğrenci memurları her eğitim-öğretim yılının son toplantısında seçilir. Bölümde iyi durumda olan tüm geri dönen üyeler, bir memur pozisyonuna aday olma hakkına sahiptir. Her aktif üye, uygun bir üyeyi göreve aday gösterebilir.

Bölüm 3: Oylama gizli oylamayla yapılır. Bu bölümün herhangi bir görevlisini seçmek için çoğunluk oyu gerekli olacaktır. İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında ikinci oylama yapılır.

Bölüm 4: Bölüm toplantılarına başkanlık etmek ve bölümün okul ve topluluk faaliyetlerinde resmi temsilcisi olarak hizmet etmek başkanın görevidir.

Bölüm 5: Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda başkanlık edecek ve aynı zamanda üyelerin liderlik ve hizmete katkılarının kaydını tutacaktır.

Madde 6: Sekreter toplantı tutanaklarını ve katılım kayıtlarını tutar ve tüm resmi yazışmalardan sorumludur.

Bölüm 7: Sayman, bölümün işletme giderleri, aidatları ve diğer tüm mali işlemlerinin kaydını tutacaktır.

Bölüm 8: Tarihçi üyelik, faaliyet ve hizmet belgelerini tutacak ve raporlayacaktır.

[NOT: Ek veya alternatif görevliler veya görevler mevcut ise bunların kadroları ve görev alanları tüzüğün bu maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Ayrıca memurlar arasındaki boş pozisyonların nasıl doldurulacağını ve bölümden çıkarılmayı gerektirmeyen durumlarda memurların ne zaman ve nasıl görevden alınabileceğini (uzaklaştırma, vb.) açıklayacak bileşenleri eklemeyi de düşünün.]

Bölüm 9: Memurlar ve fakülte danışman(lar)ı toplu olarak bölümün yürütme komitesi olarak bilinecektir. İcra komitesi, bölüm için yıllık hedefleri belirleyecek ve toplantıların ve bölümün işlerinin genel sorumluluğunu üstlenecektir, ancak yürütme komitesinin herhangi bir eylemi bölüm üyelerinin incelemesine tabidir.

MADDE VIII: TOPLANTILAR

Bölüm 1: Bu bölümün düzenli toplantı sayısı ____________________________ olacaktır (örneğin aylık, haftalık vb.). Özel toplantılar, danışmanın onayı ile başkan tarafından da çağrılabilir.

Bölüm 2: Bu bölüm, toplantılarını Robert'ın Düzen Kurallarına göre yürütecektir.

Bölüm 3: Üyelerin tüm bölüm toplantılarına katılmaları beklenir.

MADDE IX: FAALİYETLER

Bölüm 1: Bölüm, her yıl için bir veya daha fazla STEM/Robotik hizmet öğrenme projesi belirleyecektir.

Bölüm 2: Tüm üyeler bu projelere düzenli olarak katılacaktır.

Bölüm 3: Bu projeler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: okul veya topluluk içindeki bir ihtiyacı karşılamak; idarenin ve öğretim üyelerinin desteğine sahip olmak; uygun ve eğitim açısından savunulabilir olmalıdır; ve iyi planlanmalı, organize edilmeli, yürütülmeli, belgelenmeli ve kutlanmalıdır.

Bölüm 4: Her üye, kendi özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını yansıtan ve bölüm danışmanı tarafından onaylanan bireysel bir hizmet projesini seçme ve bu projeye katılma sorumluluğuna sahip olabilir. Bu, tüm üyelerin katkıda bulunduğu bölüm projelerine ek olabilir. Ayrı bir projeyi gerekli kılan koşulların olması durumunda bu bölüm projesinin yerine de kullanılabilir.

Bölüm 5: Bölüm, projelerini olumlu bir şekilde tanıtacak ve tanıtacaktır.

[Bölümün yıllık programını oluşturan ek proje veya faaliyetler bu Maddede belirtilebilir.]

MADDE X: DİSİPLİN ve ÜYELERİN İŞİNDEN ÇIKARILMASI

Bölüm 1: Burs, hizmet, liderlik, karakter standartlarının altına düşen veya artık robotik yarışmalarında yer almayan herhangi bir üye, Uluslararası Robotik Onur Topluluğunun ________________________ bölümünden disiplin cezasına çarptırılabilir veya ihraç edilebilir. Uluslararası Robotik Onur Topluluğunun bir üyesinin akademik itibarını koruması ve robotik yarışmalarında aktif rol alması, okuluna ve topluma hizmet etmesi ve liderlik yapması beklenmektedir.

Bölüm 2: Bir üyenin genel not ortalaması, seçildiği tarihte geçerli olan standardın altına düşerse (bölüm seçiminiz için minimum genel not ortalamasınıgiriniz), kendisine yazılı bir uyarı verilecek ve İyileştirme için makul bir süre. Uyarı süresi sonunda genel not ortalamasının standartın altında kalması durumunda, öğrenciye fakülte kurulu tarafından bölümden çıkarılma da dahil olmak üzere daha fazla disiplin işlemi uygulanacaktır.

Bölüm 3: Yasanın veya okul düzenlemelerinin ihlali, bir üyenin derhal ihraç edilmesiyle sonuçlanabilir (aşağıdaki Bölüm 5'e bakın). Bu ihlaller arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, DWI, hırsızlık, mülke zarar verme, hile yapma, okuldan kaçma veya bulundurma, satma veya okulda veya okulla ilgili faaliyetlerde veya toplulukta uyuşturucu veya alkolün etkisi altında bulunma yer alır.

Bölüm 4: Okul davranış kurallarını ihlal edenlere (küfür kullanımı, kurallara uymama, mazeretsiz devamsızlık, aşırı gecikme vb.) yazılı uyarı bildirimi gönderilecektir. Taraflardan herhangi biri (fakülte konseyi veya öğrenci/veli) konferans talebinde bulunabilir. Üyenin okul davranış kurallarını başka bir şekilde ihlal etmesi durumunda üyenin işten çıkarılması düşünülebilir. Aynı şey bir robotik yarışmasında beklenen davranış kuralları için de geçerlidir.

Bölüm 5: Bölümün temsilcisi olan bölüm görevlileri, fakülte konseyinin disiplin cezası sonucu görevlerinden alınabilir.

Bölüm 6: Tüm işten çıkarılmayı bekleyen durumlarda:

 1. Üye, danışman/fakülte konseyinden, işten çıkarılma nedenini belirten yazılı bir bildirim alacaktır.
 2. Üye, ihraçla ilgili herhangi bir oylamadan önce (Uluslararası Anayasanın IX. Maddesinde tanımlanan yasal süreç uyarınca) fakülte konseyi önündeki duruşmada kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verme hakkına sahiptir. Üyenin savunmasını şahsen veya yüz yüze duruşma yerine yazılı olarak sunma olanağı bulunmaktadır. Duruşmanın ardından fakülte konseyi, görevden alınıp alınmayacağı konusunda oylama yapacak. Herhangi bir üyenin görevden alınması için fakülte konseyinin çoğunluğunun oyu gerekir.
 3. Fakülte konseyi oylamasının sonuçları, inceleme için müdüre sunulacak ve daha sonra öğrenciye ve velilere gönderilen bir mektupta belirtilecektir. Görevden alınan üyeler, üyelik amblemlerini danışmana teslim etmelidir.
 4. Fakülte konseyinin kararına, okul bölgesi disiplin politikaları hükümlerine göre bina müdürüne ve daha sonra itiraz edilebilir.
 5. Görevden alınan veya istifa eden bir üye, bir daha asla Uluslararası Robotik Onur Topluluğu'na üye olarak değerlendirilemez.

Bölüm 7: Fakülte kurulu, uygun gördüğü takdirde ihraç yerine disiplin cezası uygulayabilir.

MADDE XI: ONAYLAMA, ONAYLAMA ve İNCELEME.

Bölüm 1: Bu tüzük, bölümün tüm aktif üyelerinin olumlu oyu, fakülte kurulunun çoğunluk olumlu oyu ve idarenin onayı alındıktan sonra onaylanacaktır.

Bölüm 2: Bu yönetmelik, bu belgede belirtilen onay tarihinden itibaren beş yıl içinde gözden geçirilecek ve gerekirse revize edilecektir.

MADDE XII: DEĞİŞİKLİKLER

Bu tüzük, önerilen değişikliğin oylamadan en az bir ay önce üyelere bildirilmesi koşuluyla, bölümün 2/3 oyu ile değiştirilebilir. Bunun istisnası, müdürün onayı ile fakülte konseyi tarafından geliştirilen Madde IV, V ve X'tur.

[Not: Onay ve Değişiklik maddelerinin nihai maddeler olması tavsiye edilir. Bölümün ek maddeler eklemek istemesi halinde buna izin verilir.]

 

Onaylanma tarihi [Tarih girin]: (En son onaylanan revizyonların tarihini belirtin)

Bölüm Başkanı, Sekreter, Danışman ve Müdürün İmzaları/İsimleri.

Bölüm Danışmanı ________________________________ Tarih _______________

Müdür ________________________________ Tarih _______________

Bölüm Başkanı ________________________________ Tarih _______________

Bölüm Sekreteri ________________________________ Tarih _______________