โครงการฝึกงาน REC Foundation ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการก้าวไปสู่อาชีพ STEM โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานฝึกงานที่มีอยู่ในบริษัทและองค์กรที่เน้นด้าน STEM

มีการฝึกงานสำหรับองค์กรและบริษัทต่างๆ รวมถึงผู้สนับสนุนมูลนิธิ REC จำนวนมาก

กระบวนการโครงการฝึกงาน

นักศึกษาควรตรวจสอบการโพสต์ของนักศึกษาฝึกงานและติดตามผลกับองค์กรและบริษัทแต่ละแห่งที่พวกเขาสนใจ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ควรสมัครโดยตรงกับบริษัทและองค์กรที่เหมาะสม

ค้นหาและสมัครฝึกงาน